eFatura süreçlerini GİB arayüzü ile yönetmek isteyen işletmelerin de PortalPLUS dan faydalanma imkanı bulunmaktadır.

Düzenlenen elektronik faturalar PortalPLUS sisteminde toplanmakta ; burada kontrolleri yapıldıktan sonra GİB arayüzüne yüklenebielecek formatta dosya oluşturulmaktadır. Kullanıcı içinde efatura bilgileri olan bu dosyaları GİB arayüzüne upload eder. Kısmen manuel yürüyen bir süreç olduğundan az sayıda elektronik fatura düzenleyen işletmelerin kullanabileceği bir yöntemdir. 1 ayda yüklenebilecek fatura sayısı açısından Gelir İdaresi tarafından belirlenmiş kısıtlar dikkate alınmalıdır.

Kullanım ile İlgili Kılavuzlar;

PortalPLUS Kullanım Kılavuzu
EK1 PortalPLUS GİB Arayüzü ile kullanım kılavuzu
GİB E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu