PortalPLUS e-Fatura uygulaması otel ve restoran yönetim sistemlerinde düzenlenen elektronik faturaların kontrol, alıcısına gönderim, durum takibi, alım ve kayıt süreçlerini tek kaynaktan yöneten, zincir işletmeler için merkezi yönetim imkanı sunan, kullanıcı dostu arayüzü ve sektöre özel fonksiyonları ile bugün 250 den fazla işletme tarafından kullanılan bir uygulamadır.

Neden PortalPLUS ?

Otel operasyonu fatura gönderme ve alma süreçleri de dahil olmak üzere büyük oranda OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİ üzerinden yönetilmektedir. Portal Plus bu sistemlerde düzenlenen ve diğer firmalardan gelerek bu sistemlerdeki bilgilerle kontrolü ve bu sistemlere kaydı gereken faturaların merkezi olarak yönetilmesini sağlamaktadır. Sağladığı bu imkanlar ile elektronik faturanın iş süreçlerinize tam entegrasyonunu ; ve elektronik faturanın avantajlarından maksimum düzeyde faydalanmanızı sağlamayı hedeflemektedir.

Desteklediği metodlar

PortalPLUS elektronik fatura sürecinde aşağıdaki yöntemleri desteklemektedir.

a. Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı üzerinden Fatura Yükleme Modülü (FYM) ile kullanım
b. İşletmenin bilgi işlem sistemi entegrasyonu
c. Özel entegratörler üzerinden entegrasyon veya dosya transfer metodu ile kullanıma hazır altyapı sunulmaktadır.

Teknik detaylar

PortalPLUS microsoft.Net Framework de geliştirilmiştir.
HTML 5 tabanlı bir web arayüzü ile kullanılmaktadır.
3.firmalarla web servisler üzerinden entegrasyona açık mimarisi vardır.
PortalPLUS mali mühür desteği SUNUCU bazlıdır.

Şubeli yapı

PortalPLUS şubeli yapıları desteklemektedir. Gelen faturaların şubeler arasında dağılımı ; tedarikçiden şube, ambar kodu, sipariş vb bilgilerin gelmesi durumunda sistem tarafından yapılır. Bu bilgilerin eksik olduğu durumlarda gelen faturalar “Fatura havuzuna” düşecektir ve yetkili kullanıcı tarafından ilgili birimlere buradan aktarılması gerekir.

Esnek klasör yapısı ile birden fazla firma veya şubeyi kolayca yönetin

Klasör yapısı şubeler, altında kanallar veya kanallar altında şubeler olarak düzenlenir. Klasörler kullanıcı yetkileri doğrultusunda görüntülenir.

Efatura gönderimi yapmadan fatura detaylarını görüntüleyin

Faturaları seçin, tek tuşla gönderim yapın

Efatura numaralandırması GİB standartlarında PortalPLUS tarafından yapılır

Efatura numası, kaynak sistem referansı ve son gönderilen fatura numaraları bu ekranda görüntülenir.

Fatura durumlarını PortalPLUS ekranından anlık olarak takip edin

Gönderim sonrası faturanın durumu ; GİB’ e ulaşıp ulaşmadığı, GİB ‘den diğer firmaya iletilip iletilmediği ve diğer firma tarafından kabul edilip edilmediği DURUM KODLARI ile kontrol edilmektedir. Bu bilgileri kullanılan yönteme göre GİB veya Özel Entegratör firma sisteminden PortalPLUS arayüzüne yansıtılmakta, kolay takip imkanı vermektedir.

Gelen faturalar PortalPLUS da görüntülenir. 2014 2. Çeyrekten itibaren kaynak sistemlere kaydetme çalışması başlayacaktır.

Örneğin ; Materials Control modülü kullanan işletmelerde ; gelen faturaların fatura üzerinde irsaliye bilgisi olması durumunda MC ‘deki irsaliyelerle eşleştirmesi yapılacak ve kullanıcı teyidi sonrası irsaliyelerin fatura dönüşümleri yapılacaktır.

GİB portalı kullanıyorsanız ; PortalPLUS dan uygun formatta dosya alınır ve GİB ‘e yüklenir

GİB portalı kullanılması durumunda fatura DURUMLARININ takibi GİB arayüzünden yapılılır. GİB fatura durumları ile ilgili başka bir geri bildirim yapmamaktadır.