eFatura süreçlerini Doğrudan Bağlantı ile yönetmek isteyen işletmeler PortalPLUS Doğrudan Bağlantı yöntemini kullanabilir.

Bu yöntemi kulanmak isteyen işletmelerin Gelir İdaresi tarafından talep edilen teknik sistem isterlerini karşılamaları ve Gelir İdaresi Başkanlığından gerekli izinleri almış olmaları lazımdır.

Bu yöntemde kullanıcı tüm süreci PortalPLUS üzerinden yönetir. Sistemin Gelir İdaresi ile doğrudan bağlantısı bulunmaktadır.

Kullanım ile İlgili Kılavuzlar;

PortalPLUS Kullanım Kılavuzu
EK2 PortalPLUS Doğrudan Bağlantı kullanım Kılavuzu