PortalPlus e-defter çözümü ile GİB tarafından belirlenen standartlarda oluşturulmuş muhasebe fişi kayıtlarından e-defter oluşturma, e-defter beratı oluşturma, e-defter ve beratının mükellefin e-imzası ya da mali mühür ile onaylanması, GİB tarafından onaylanan beratları sisteme tekrar alınması ve görüntülenmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Kağıt defter basımında olduğu gibi işletme bazında ya da çok şubeli işletmelerde şube bazında e-defter oluşturma seçeneği mevcuttur.

İşletme ve şube tanım ekranı

Mali müşavir tanım ekranı

E-defter Oluşturma adımları

1. “E-Defter” dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanır.
2. Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
3. Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belirli bilgileri kullanılarak “berat” dosyası oluşturulur.
4. Berat dosyası imzalanır ya da mühürlenir.
5. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ adresinden GIB portalına giriş yapılarak manuel yüklenir. E-Defter Uygulamasına giriş sadece elektronik imza ya da mali mühürle yapılmaktadır.
6. https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ sayfasına yüklenen Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile mühürlenir ve indirmeleri için defter sahibinin erişimine açılır.

E-defter görüntüleme