PortalPLUS kullanan işletmeler desteklenen kanallarda üretilen e-arşiv faturalarının Gelir İdaresi sistemine gönderimi ve alıcılarına e-posta olarak iletilmesi süreçlerini PortalPLUS üzerinden yönetebilirler.