PortalPLUS BS modülü ile PortalPlus ‘a bağlı kanallarda düzenlenen SATIŞ faturaları merkezi veritabanında toplanır ve VKN/TCKN üzerinden konsolide edilerek BS formu hazırlanır.

Şubeli yapılarda

Bir VKN altında birden fazla şube bulunması durumunda PortalPLUS üzerinde her şube ayrı bir hesap olarak tanımlanır ve bu şubeye fatura oluşturan kanalları bağlanır. Şubeli yapıda ; kullanıcı yetkileri ile her şubenin kendi BS bilgilerini derlemesi, kontrol etmesi sağlanır. Merkezde ise yetkili kullanıcı şubelerde kontrol edilerek teyid edilmiş bilgiler üzerinden BS formunu düzenler.

Uygulamaya PortalPLUS arayüzü üzerinden “Beyanname” bölümünden erişilir.

Ayarlar kısmında ise şubenin satış faturası oluşturan kaynakları görüntülenir. Bu kısımda kaynak sistemlerden fatura verisi okunurken farklı parametrelerde veri çekilmesi sağlanabilir.

Kanallardan faturaların alınması

Üst menüden “Formu Oluştur” seçilir. Bu menü PortalPlus BS için seçilmiş kaynaklara bağlantı yaparak herhangi bir limit kontrolü yapmadan kesilen tüm faturaları kaynak bazında ve VKN/TCKN numarasına fatura sayılarını ve Fatura Matrahını toplayarak forma listelemektedir. Forma yüklerken sistem içerisinde belirlenmiş kural setlerine göre verinin formatı kontrol edilmektedir. Hatalı bir veri oluşması durumunda hata içeriği Uyarı kolonunda görülebilir.

Hatalı kayıtlar silinebilir ya da form üzerinde düzeltilebilir. Form üzerinde değiştirilen kayıtlarda “Şube yetkilisi düzenledi.” şeklinde bir açıklama yazılmaktadır.

Form üzerindeki kontroller tamamlandıktan sonra Onayla işlemi ile form kilitlenir ve değiştirelemez. Şube Onayla işlemi yapmadan Merkez BS formu oluşturamaz.

Şubeli yapıda merkezde BS düzenlenmesi

Merkez, Şubenin hazırlayıp onaylamış olduğu form üzerinden ve sistemde belirtilen limit kontrolünde BS formunu oluşturmaktadır.

Merkez kullanıcısı BS formuna giriş yaptığında İşlem kısmında Merkez BS seçeneği aktif olur. Oluştur seçeneği ile Şubenin onaylamış olduğu BS formu üzerinden resmi beyanname oluşturulur.

Oluşturulan beyanname İndir fonksiyonu ile Excel yada Csv olarak çıktısı alınabilir.