Opera’da;
Bir faturanın internet satış klasörüne gelip gelmeyeceğini belirleyen ; rezervasyon kartında seçilmiş olan SOURCE CODE’dur. Rezervasyonun “internet satışı” olarak faturalanabilmesi için seçilen source code’un PortalPLUS da bu şekilde konfigüre edilmiş olması gerekir. Hangi kodların bu şekilde kullanılabileceğini bilgi işlem departmanınızdan öğreniniz.Internet satış klasörüne gelmemiş bir faturayı düzeltmek için yeniden, hesabı reinstate ettikten sonra source code ‘u düzelterek yeniden faturalamanız gerekir.

Suite 8 ‘de
Bir faturanın internet satış klasörüne gelip gelmeyeceğini belirleyen ; rezervasyon kartında seçilmiş olan CHANNEL CODE’dur. Rezervasyonun “internet satışı” olarak faturalanabilmesi için seçilen channel code’un PortalPLUS da bu şekilde konfigüre edilmiş olması gerekir. Hangi kodların bu şekilde kullanılabileceğini bilgi işlem departmanınızdan öğreniniz.Internet satış klasörüne gelmemiş bir faturayı düzeltmek için yeniden, hesabı reinstate ettikten sonra channel code ‘u düzelterek yeniden faturalamanız gerekir.

Gelir idaresi internet üzerinden yapılan satışlarda satışın hangi web sitesinden gerçekleştiği bilgisinin fatura bilgisi içinde iletilmesini istemektedir.internet satışı olarak dikkate alınması istenen rezervasyonlar Opera ‘da Source Code, Suite 8’de Channel Code ile belirlenmektedir. Buna ilaveten bu rezervasyonları ilgili internet satış kanalına ait bir PROFİLE bağlamalısınız. Bu profil kartında yer alan web sitesi adresi GİB’e iletilecektir.
Opera ‘da profil kartına web sitesi adresi girmek için ; profil kartına giriniz ve “communications” alanına WEB bilgisi ekleyiniz.Suite 8’de de aynı şekilde Profil kartında “Communcation” alanına web adresi girmelisiniz.

Opera veya Suite 8 ‘de faturayı e-posta ile gönderme opsiyonu seçildi ise profilin tanımlı e-posta adresi olmalıdır. Bu mesaj e-posta adresi girilmedi ise çıkar. E-posta adresini Opera veya Suite 8 ‘de girdiğinizde düzelecektir. (PortalPLUS da kalem ikonuna basarak da giriş yapabilirsiniz, ancak bu adresi Opera/Suite 8’e geri yazılmaz, bu sebeple doğrusu adresin her zaman Opera veya Suite 8 ‘den girilmesidir.)

e-posta gönderim fonksiyonunuz henüz açılmamış olabilir. E-arşiv faturalarınızı kontrol ediniz, ünlemli faturalarınızı düzeltiniz.  E-posta gönderim fonksiyonunu açtırmak için edonusum@protel.com.tr adresine e-posta gönderiniz. 

Opera’da ;
PortalPLUS’a e-arşiv faturası olarak yansımasını istemediğiniz PM hesaplar için rezervasyon kartında Print or Email alanında NONE seçili olmalıdır. Bu işlem yapılmadığı için PortalPLUS’ a yansımış hesaplar varsa bunların iptal işlemi yapılmalıdır.

Suite 8 ‘de ;
konfigürasyon sırasında belirlenen PM gruba ait hesaplar PortalPLUS ‘a e-arşiv faturası olarak yansımayacaktır.

e-arşiv faturalarının izlediği yol şu şekildedir

- fatura kaynak sistemde düzenlenir ve PortalPLUS ‘a gönderilir.
- PortalPLUS faturayı GİB ‘in istediği teknik ve şekilsel formata çevirir, bu aşamda kaynak sistemden görüntülenmesi, yazdırılması mümkün     hale gelir.
- Aynı anda kaynak sistemde e-posta olarak gönderileceği belirtildi ise alıcısına e-posta ile gönderir
- E-arşiv faturası Protel özel entegratör sistemine gider ve ayın belirlenen günü GİB ‘e e-arşiv raporu formatında iletilir.

15 Ocak 2016 tarihinde GİB tarafından yapılan bilgilendirmenin 2. Maddesinde bu konu aşağıdaki şekilde tarif edilmektedir. Bilgilendirmenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.Bu kapsamda ; Vergi mükellefi olan ve alacağı faturayı VUK uyarında tevsik edici belge olarak kullanacakların vergi dairesi ve hesap numarası bilgilerinin veya TCKN bilgisinin girilmesi gerekmektedir.
Yabancı misafirlerde 11 hane 1 (11111111111) veya pasaport numarası bilgisi girebilirsiniz. (Boş bırakılması durumunda Opera/Suite 8 sistemleri PortalPLUS ‘a gönderim yaparken alanı doldurmaktadır)
Yabancı firmalarda da VKN numarası 10 hane 1 olarak kullanılabilir. (1111111111)

Kullanıcı tanımlamak ve yetkilendirme yapmak için ADMİN yetkisine sahip olmalısınız.
Ayarlar mensünden Kullanıcı sekmesini seçiniz. Yeni Kayıt Ekle butonuna tıklayınız.Açılan ekranda istenen bilgileri doldurunuz. Ekle tuşuna basınız.Yeni açılan kullanıcı üzerinde iken ; Yetkilendirme / Dizin Yetkileri menülerine giriş yapınız.Yetkilendirme adımlarını tamamlayınız. eArşiv veya eFatura görüntüsü için aşağıdaki parametreler işaretlenmelidirDIZIN YETKILERI sekmesinden gerekli kaynaklara yetki verilir.
Alt bir klasörün yetkisinin aktif olması için üst klasörede yetki verilmelidir.Kaydet tuşuna basınız.

Logo`da fatura oluşturduğunuzda satış elemanı kodunu eArşiv seçmelisiniz

Netsis de fatura oluşturduğunuzda Özel Kod 1 kısmında “E” harfi seçilmelidir. Öndeğer olarak gelen “A” harfi faturanın Portal Plus’a gelmemesini sağlar.

Yerli - Yabancı Şirket ve Acenta profillerine kesilen e-arşiv faturalarında vergi kimlik numarası zorunludur. Vergi Kimlik No boş bırakıldığı durumlarda fatura PortalPlus’ da hataya düşer ve vergi kimlik numarası’ nın kaynak sistemde girilmesi beklenir. Özellikle yabancı şirketlerin vergi kimlik numaraları format olarak Gelir İdaresinin yayınladığı standartlara uymadığından dolayı bu şirketler için “2222222222” olarak girilmesi konusunda GIB bir duyuru yayınlamıştır. Aşağıdaki linki tıklayarak; e-fatura forum sitesinde yer alan soru-cevaba ulaşabilirsiniz.
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=23538

Gelir İdaresi’ nin bu duyurusu kaynak sistemlerde yerli ve yabancı şirket ayrımını zorunlu kılmıştır.

Opera ‘ da yerli – yabancı şirket ayrımı için profile kartındaki COUNTRY alanına bakılır.

Country TR ‘den farklı ise yabancı şirket olup , vergi kimlik nosu ‘2222222222’ olarak Gelirler İdaresine rapor edilir, fakat fatura görselinde kaynak sistemde girilmiş olan vergi kimlik no yazılır.

Country TR veya boş olması durumunda yabancı şahıslar için (individual) pasaport no ‘11111111111’ olarak Gelirler İdaresine rapor edilir, fakat fatura görselinde kaynak sistemde girilmiş olan pasaport no yazılır. Yabancı şahıslarda pasaport no boş bırakıldıysa ‘11111111111’ Gelir İdaresine rapor edilir. TC vatandaşları için (individual) ; tckimlik no gönderilir. Boş bırakılması durumunda ‘11111111111’ olarak Gelirler İdaresine rapor edilir.

Aşağıdaki linki tıklayarak; konu ile ilgili e-fatura forum sitesinde yer alan soru-cevaba ulaşabilirsiniz.
http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=21794

Aradığınız bilgi burada yoksa çağrı kaydı açınız !