GİB Başvurusu

E-arşiv için Gelir İdaresi sistemine ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Ancak e-fatura mükellefi olmalısınız. Efatura başvuru adımları için tıklayınız.

Hazır İmza Tasdiki

Vergi Usul Kanunu faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre; faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması gerekmektedir. e-arşiv faturalarında faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle (hazır imzalı olarak) faturanın kullanılabilmesi mümkündür. Bu kapsamda ; tasdik edilmiş imza imajınn fatura formatına yerleştirilmek üzere özel entegratör ile paylaşılması gerekir. Noter tasdik dilekçe örneği için tıklayınız

Özel Entegratör Anlaşması

E-arşiv entegrasyonunuz özel entegratör tarafından yapılacaktır. Özel entegratör anlaşmanızı yapmalısınız. Bu aktivasyonun 3-4 gün sürebileceğini unutmayınız.