e-deftere geçişle birlikte yevmiye fişinde belge tipi, belge tarihi ve belge numarası alanlarının doldurulması zorunlu hale gelmektedir.

1. Otel sistemlerinden aktarım için Portal modülü kullanan ve FATURA esasına göre aktarım yapan işletmeler için geçerli olmak üzere ;

PortalPLUS e-defter modülü kullanıyor iseniz;

Opera ve Suite 8 sistemlerinde düzenlenen faturalar için bu bilgilerin ticari sisteme aktarımı şu şekilde olur,

- PortalPLUS e-fatura modülü kullanan işletmelerde PortalPLUS üzerinde oluşan e-fatura numaraları Opera ve Suite 8 sistemine kaydedilmektedir. Bu bilgiler PortalPLUS e-defter ile ticari sisteme akar.

- Opera ve Suite 8 ‘de düzenlenen matbu faturalar için matbu fatura numarasının fatura düzenlenirken girilmesi gerekir. Girilen bu numaralar ticari sisteme akar. Bu giriş Opera ve Suite 8 de yapılmaz ise, eksik bilginin ticari sistem üzerinde tamamlanması gerekir.

- PortalPLUS arayüzü kullanmayan ancak bu ürünün API fonksiyou ile fatura bilgilerini 3.parti e-fatura modülüne aktaran işletmelerde ; belge no olarak sistemin üretmiş olduğu folyo numarası yazılmaktadır. Bu kayıtlar Muhasebe sistemine entegre edildikten sonra folyo numarası , e-fatura numarası ile değiştirilmelidir.

Micros 3700 ve Micros 9700 sisteminde düzenlenen fiş ve faturalar;

- Micros dan gelen herbir çek çek bir yevmiye kaydı olacak şekilde ticari sisteme akacaktır. Bu entegrasyonda belge no olarak Çek numarası yazılmaktadır. Muhasebe sistemine entegre edildikten sonra çek numarası , kağıt fatura ya da e-fatura numarası ile kullanıcı tarafından değiştirilecektir.

PortalPLUS e-defter modülü dışında bir e-defter çözümü kullanıyorsanız;

- Belge tipi, belge numarası, belge tarihi alanlarını yukarıda açıklanan şekilde bu sistemlerden ticari pakete aktarmak için Portal e-defter aktarım paketine sahip olmalısınız.

2. Otel sistemlerinden aktarım için Portal modülü kullanan ve TAHAKKUK esasına göre aktarım yapan işletmeler 25 Kasım 2014 tarihli duyurumuzda açıklanan konuları dikkate almalıdır.


3. RESTORAN İŞLETMELERİNDE;

Micros Yazarkasa kullanan ve Merkezi Yönetim Sistemi EM olan işletmelerde DataSync ürünü ile çek detayları merkeze aktarılır.

Merkeze aktarılan veriler üzerinden her bir Z raporu bir yevmiye kaydı olacak şekilde ticari sisteme aktarılacaktır. Fatura işlemleri ise her biri satış faturası olacak şekilde ticari sisteme aktarılacaktır.

(*DataSync ürünü için SQL Server lisansına ihtiyaç vardır. )