Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BA)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BS)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir.

2010 yılı itibariyle BA-BS limiti 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu limiti aşan tüm alış ve satışlar BA-BS formunda bildirilmek zorundadır.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=P3LfHK87wtniiCCO&type=teblig